Loppis i Salems centrum (grusplanen nedanför centrumet)

Det kan eventuellt bli loppisar i Salem under sensommaren – ansökan är inlämnad och vi får se hur den mottas.