Loppis i Salems centrum (grusplanen nedanför centrumet)

Se www.salemloppis.se för information om datum